måndag 24 februari 2014

Prästen jag spelar i Prismateaterns predikanJesus Kristus, lärde oss att Gud älskar alla barnen, alla barn, från alla länder.
Det utan att döma eller göra skillnad, han sa aldrig att några är dom, andra vi.
I Guds ögon är alla lika, alla tillhör gruppen vi, o alla är lika älskade av Gud.
O det är också det Jesus ville lära oss, han ville lära oss alla att älska alla andra oavsett förmåga eller oförmåga, om man är lika eller olika,begåvad eller obegåvad, handikappad eller atlet, sjuk eller frisk, rik eller fattig. Oavsett kön, ålder, jobb, tillhörighet, bakgrund, ras, eller om man har kunskap i hur man skall bete sig i länder man tidigare inte varit i.
Ja ni skall till och med älska de som inte har samma religion som ni själva lika mycket som era trosbröder, då har ni Guds sanning förstått.
Ta lärdom av Jesus Kristus, lär er av honom att älska, o bejaka er kärlek.
Gör slag i saken, satsa på kärleken.
Satsa på kärleken och ni själva kan få leva era liv i kärlek, för då kommer ni att få uppleva Guds kärlek och era medmänniskors kärlek.
Amen!