måndag 27 juni 2011

Upp o ner för trappor, fram o tillbaka på cykeln, papprena måste fyllas i rätt. Släpet kopplas på, fyllos och tömmes om och om igen, kopplas sedan av i Innervik. Packat ner o packat upp, inte lätt o hitta allt, speciellt då inte allt längre finns. Upp och ner för trappor, in o ut genom ytterdörren, uteplatsdörren. Ny bäddsoffasoffa och fåtölj, okej lite blommönster, måste köpa en mindre sax. Nu tvättar jag byxorna i min tvättmaskin. Så fint det är med vänner som ställer upp, upp och ner för trappor, bugar o tackar, o snart ska de bli bra är det sagt fast ännu inget soffbord finns, inga tum att titta på..

torsdag 16 juni 2011

Det som finns på Caféet är saknad.

Filosofen Paul Sarte använder sig av följande exempel:
Någon kommer in på ett Café. I Caféet är det fullt av människor, men personen som kommer in har stämt träff med en annan person som inte är där.
Då menar Paul Sarte att vad som först och främst existerar där på caféet för den personen är inte de personer som rent fysiskt är där utan den person som personen hoppades skulle vara där, och som inte rent fysiskt är där. Alltså vad som först och främst existerar för personen är inte de som är där, utan den personen som inte är där.
Paul Sarte har en poäng i detta resonemang, men jag tycker att han inte drar den kanske viktigaste konsekvensen av det.
För vad som existerar där för personen som söker den som inte är där är inget fysiskt, utan det som finns är saknad och möjligtvis besvikelse, alltså känslor . Det är alltså känslor som existerar inom personen och inte på caféet. Filosofen Arne Naess menar att vi upplever våra liv genom våra känslor, och Paul Sartes exempel tycker jag är ett bevis för det. Vad personen som kommer in i caféet upplever då han kommer in i caféet är känslorna, eller åtminstone en av dem, saknad. Kanske inte personerna som är där rent fysiskt (under förutsättning att de inte väcker någon form av känslor hos personen) och absolut inte den person som inte är där.

tisdag 14 juni 2011

Den 14 Juni 2011

1. Alltet är allt

2. Det kan inte finnas något utanför alltet

3. Alltet är allting
a. Alla känslor, sinnesuttryck, fantasi och övriga sätt att uppleva vår existens.
b. All materia och allt annat i en eller annan form.
c. Tid, tal, språk, ord, berättande och övriga mänskliga sätt att försöka beskriva och kategorisera vår verklighet.
d. All form av andlighet, tro, sagor och även illusioner.

4. Allting är allt.

5. Med ordet ”är” beskriver vi de som finns i alltet. Men även de som inte finns i alltet.

6. Eftersom inget kan finnas utanför alltet så kan inget som inte existerar finnas utanför alltet heller.

7. Det som är ingenting är därför också en del av alltet